השתלמויות סמינריוניות קרן ידע הנדסי-אקדמי

סמינרים 2017לפרטים והרשמה השתתפות הקרן ב-₪ עלות הסמינר ב-₪ פרטי הסמינר
סכום המלגה
שיקוזז
מכרטיסך
האישי
תוספת לסינגל מבוגר שלישי בחדר
(גיל 12+)
ילד בחדר
עם הורים
(2-12)
נלווה זכאי הקרן מועד
אחרון לרישום
נושא הסמינר שם המלון מקום הסמינר מועד
הסמינר
מס' סידורי
אשת טורס
04-8811333 שלוחה 1
(פנינית)
להרשמה לחץ כאן >>
910 1,140 1,200 750 1,410 500 23.2.2017 ביו- טכנולוגיה ואתיקה מדעית הרודס פאלאס אילת 26-29/3/17
א' – ד'
1
אורטל תיירות ונופש
02-5659966 (אתי)
להרשמה לחץ כאן >>
1,030 1,270 1,430 800 1,590 560 6.4.2017 חידושים בחקר משאבים עתידיים ואנרגיות חלופיות הרודס ים המלח 14-17/5/17
א' – ד'
2
אורטל תיירות ונופש
02-5659966 (אתי)
להרשמה לחץ כאן >>
1,125 1,400 1,600 880 1,745 620 11.5.2017 אופטיקה ואלקטרו -אופטיקה : חידושים ויישומים מתקדמים רויאל ביץ אילת 11-14/6/17
א' - ד'
3
קרן ידע הנדסי אקדמי
03-5227919 (שרית)
להרשמה לחץ כאן >>
880 830 1,100 ----- 1,380 500 26.9.2017 הנדסה אזרחית - אדריכלות ובניה, תשתיות ומיפוי כנען ספא 29/10-1/11/17
א' – ד'
4
קרן ידע הנדסי אקדמי
03-5227919 (שרית)
להרשמה לחץ כאן >>
1,255 1,500 1,550 1,000 1,925 670 26.9.2017 בינה מלאכותית וחקר המח ישרוטל ים המלח 8-11/11/17
ד' – שבת
סופ"ש
5
חברת מקום
03-6353503 (יהודית)
להרשמה לחץ כאן >>
900 1,070 940 700 1,400 500 10.10.2017 חידושים טכנולוגיים בתחומי הרפואה, המדע ואיכות החיים מלכת שבא אילת 12-15/11/17
א' – ד'
6
קרן ידע הנדסי אקדמי
03-5227919 (שרית)
להרשמה לחץ כאן >>
1,005 1,235 1,235 775 1,545 540 5.11.2017 ניהול סכסוכים וגישור ישרוטל ים המלח 10-13/12/17
א' – ד'
7

המחיר לכל ימי הסמינר, הסכומים בש"ח כולל מע"מ, המחירים כוללים הסעה הלוך וחזור באוטובוס לאילת בלבד.
תכניות הסמינרים יפורסמו באתר הקרן כ- 6 שבועות לפני היערכותו. (יתכנו שינויים בתוכנית הסמינרים)
הקרן מעניקה מלגת השתתפות ב – 2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים המוצעים ע"י קרן ידע הנדסי-אקדמי ולשכת המהנדסים גם יחד.


קרן ידע הנדסי - אקדמי
טלפון: 03-5227919 ,
פקס: 03-5228133
ת.ד 6348 ת"א 6106202
seminarim@kereny.org.ilמקום –
ערכים ויוזמות אדם בנוף בע"מ

טלפון: 03-6353503 ,
פקס: 03-5350233
ת.ד 11055 ירושלים 9111001


אורטל תיירות ונופש
טלפון: 02-5659966,
פקס: 02-5659979
רחוב התעשייה 8 (בניין ש. כהן), תלפיות, ירושלים
etiadika@ortaltour.co.il


אשת טורס
טלפון: 04-8811333 שלוחה 1,
פקס: 073-3271262
דבורה 16 קרית מוצקין 2636211
Pninit.eitan@eshet-tours.co.il

פרטים ותנאי השתתפות

כללי:

 • כל סמינר הינו בהיקף של 4 ימים (3 לילות), אמצע שבוע - ימים א'-ד', סוף שבוע - ימים ד'- שבת.
 • האירוח כולל: שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון, קפה + עוגה אחה"צ ביום הראשון, השני והשלישי לסמינר. סמינר סופ"ש כולל ארוחת צהריים ביום העזיבה.
 • קיימת חובת נוכחות בהרצאות הסמינר!
 • אישור השתתפות בסמינר יופק על פי בקשת המשתתף, כשבועיים לאחר תום הסמינר.
  קבלת אישור זה מותנית בנוכחות המשתתף בלא פחות מ - 80% מההרצאות/סיורים.
 • ההרשמה לסמינר הינה על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות בכל סמינר מוגבל.
 • מועד אחרון להרשמה הינו המועד המצויין בטבלת הסמינרים או עד גמר מלאי החדרים, המועד המוקדם מביניהם.

מלגת הקרן/עלות הסמינר לעמית:

 • עלות ההשתתפות לעמית וסכום מלגת הקרן מפורטים בטבלת הסמינרים.
 • סכום מלגת הקרן בגין השתתפות בסמינר יופחת מסכום המלגה השנתית של העמית לשנת 2017.
 • עלות הסמינר באילת זהה הן למגיע בהסעות והן למגיע בכוחות עצמו.
 • עלויות סמינרים באילת אינן כוללות מע"מ. במידה ויוטל מע"מ באילת יתווסף לעלות המצויינת בטבלת המחירים, מע"מ כחוק.

אופן ההרשמה לסמינר קרן ידע:

 • בכדי להרשם לסמינר יש למלא טופס הרשמה לסמינר ולהסדיר את התשלום בהתאם.
 • בטבלת הסמינרים מפורטים לכל סמינר: שם החברה המארגנת, העלויות וקישור לטופס ההרשמה המתאים.
 • אופן התשלום:
  התשלום יעשה ב- 3 תשלומים חודשיים שויים באמצעות : כרטיס אשראי / המחאות.
  חיוב ראשון כחודש לפני מועד הסמינר, חיוב שני בחודש הסמינר, חיוב שלישי כחודש לאחר סיום הסמינר.
 • אישור הרשמה סופי לסמינר ישלח למשתתפים כשבועיים לפני מועד קיומו . זכאי שלא קיבל את האישור כאמור לעיל, מתבקש לפנות ישירות לחברה המארגנת.

תנאי ההשתתפות בסמינר:

 • העברת מלוא התשלום לחברה המארגנת ושליחת טופס ההרשמה עד כחודש לפני מועד תחילת הסמינר (בטבלת הסמינרים מצוין מועד אחרון לרישום). באחריות הנרשם לוודא כי טופס הרשמה בצירוף התשלום הגיעו לחברה המארגנת.
 • נותרו חדרים פנויים, במועד הגעת טופס ההרשמה לחברה המארגנת.
 • אישור הקרן לחברה המארגנת בגין זכאותך (לאחר קבלת התשלום וטופס הרישום במשרדי החברה).

הסעות:

 • הסעות מאורגנות תהיינה לסמינרים באילת בלבד. ההסעות תצאנה מ: תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע ותעבורנה בנקודות איסוף נוספות כמצוין בטופס ההרשמה לסמינר.
  הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נקודת האיסוף ולקבוע את מסלול הנסיעה עפ"י שיקוליה.

תנאי ביטול הרשמה לסמינר:

 • עמית המבקש לבטל את הרשמתו לסמינר, יודיע על כך לחברה המארגנת באמצעות פקס / מייל הכולל את פרטי העמית ופרטי הסמינר.
 • אישור על ביטול ההרשמה יתקבל מהחברה המארגנת בפקס חוזר / מייל. רק קבלת פקס / מייל כאמור מהווה אסמכתא לביטול השתתפות בסמינר .
 • חיוב ב"דמי ביטול" :
  א. הודעת ביטול שנתקבלה עד 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר – ללא חיוב בדמי ביטול.
  ב. הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבועות מיום תחילת הסמינר – דמי ביטול מלאים עפ"י דרישת המלון / החברה המארגנת.

לתשומת ליבכם:

 • ההשתתפות בסמינר מיועדת לעמיתי קרן ידע הנדסי אקדמי. עמית הקרן רשאי לצרף בן/בת זוג ואת ילדיהם. אין להעביר הזכאות לרישום לסמינר לכל אדם אחר כולל לעמית קרן אחר שלא נרשם בעצמו לסמינר. עמית ו/או בן/בת זוג יורשו להשתתף בסמינר אך ורק אם נרשמו ואושרה השתתפותם קודם לקיום הסמינר עפ"י המפורט לעיל.
 • לאחרונה אירעו מקרים בהם עמית הקרן נרשם לסמינר כ "אדם בחדר זוגי" וביקש לחלוק חדר עם עמית אחר, אך בפועל התייצב עם אדם נוסף שאינו עמית הקרן. ברצוננו להבהיר כי הקרן רואה בחומרה מקרים מסוג זה, וכי מעמיתים שיהיו מעורבים בתופעות מסוג זה (כולל העמית שנרשם ולא התייצב לסמינר ללא הודעה מוקדמת), תישלל הזכות לקבלת מלגה מהקרן לרבות השתתפות בסמינרים.
 • במקרה בו עמית הקרן נרשם לסמינר כ "אדם בחדר זוגי" ומבקש לחלוק חדר עם עמית אחר, הקרן רשאית להתנות את מסירת מפתחות החדר בנוכחות שני העמיתים גם יחד ולאחר הזדהותם בפני סוכן הנסיעות. במידה ואחד משני העמיתים לא הגיע לסמינר, הקרן תשבץ שותף אחר לחדר עפ"י שיקול דעתה.
 • במידה ויתקיים סיור מקצועי במהלך אחד הסמינרים קרן ידע תממן 100% מעלות הסיור לעמיתי הקרן. בן/בת זוג יוכלו להצטרף לסיור על בסיס מקום פנוי ויחויבו במלא עלות הסיור.